22.03.2024 | Cykl spotkań: PROJEKT Kobieta | Agnieszka Baran

spotkania projekt kobieta
spotkania projekt kobieta

Piątki: 22.03.2024, 18:00 – 21:00

Cykl 6 spotkań dla kobiet pod szyldem PROJEKT Kobieta, umożliwiający samopoznanie oraz doświadczenie pogłębionych relacji w empatycznym gronie. Słowo projekt odnosi się do tego, co naszym zdaniem składa się na bycie kobietą.

W toku cyklicznych 3 godzinnych spotkań, będzie przestrzeń do odkrywania i rozpoznawania, gdzie mieszka moja mądrość, czym dla mnie jest kobiecość, jak się mam z moimi różnymi odsłonami JA, w kontekście granic, relacji i tego jak żyję swoje życie.

Ta podróż stanie się przestrzenią do odkrywania potencjału we wspierającej atmosferze w grupie inspirujących kobiet.

Dla kogo?

Dla Kobiet!
– dla tych które są ciekawe, otwarte na nowe doświadczenia.
– dla tych, którym zależy na budowaniu głębszych relacji.
– dla tych, które poszukują siebie.
– dla tych, które mają potrzebę zbudowania swojego życia w innych obszarach niż do tej pory.
– dla tych, które nie były w terapii a mają potrzebę wprowadzić zmiany w swoje życie.
– dla tych, które odbyły terapię i chcą kontynuować podróż w kierunku samopoznania, by czerpać z zasobów płynących z przynależności do grupy m.in. wsparcia, zrozumienia, motywacji, akceptacji i wyznaczania granic.

Czujcie się serdecznie zaproszone 🙂

Gdzie? Well Me

Kiedy? Raz w miesiącu, 3h w piątek 18-21
daty: 27.10, 24.11, 29.12, 26.01, 16.02 i 22.03, skończymy cykl tydzień przed Wielkanocą albo go przedłużymy 🙂

Jak? Spotkania obejmą techniki wyobrażeniowe, projekcyjne, pobudzające kreatywność, pogłębiające uważność, z uwzględnieniem elementów pracy terapeutycznej i ustawień systemowych.

Cieszę się na nasze spotkanie!

Cena? 100 zł za każde spotkanie
*jeżeli potrzebujesz faktury prześlij dane potrzebne do jej wystawienia

EDIT: Ważne! Grupa ma charakter otwarty. Zgłoś swoją chęć udziału w wiadomości prywatnej, skontaktuję się z Tobą przed najbliższym spotkaniem z naszego cyklu dla kobiet.

Osoba prowadząca: Agnieszka Baran

Psychoterapeutka, pracująca integracyjnie łącząc różne modalności, tj. podejście psychodynamiczne z terapią schematów, korzystając z narzędzi poznawczo-behawioralnych i ustawień systemowych. Jej obszarem zainteresowań jest praca z nieświadomością poprzez sny, wdrażanie duchowości w życie codzienne, w praktycznej i prostej formie.