7.04.2024 | Duchowe Ustawienia Systemowe | Dobry Port

ustawienia duchowe z Dobrym Portem
ustawienia duchowe z Dobrym Portem

Niedziela, 7.04.2024, 10:00-16:00

Miłość, która zna porządki ma dobroczynne i uzdrawiające działanie wg Berta Hellingera.

W swojej pracy kierował się właśnie miłością i szacunkiem do drugiego człowieka, a także do jego losu.

Sięgał do pokoleń wstecz, aby uwolnić przepływ miłości, który daje siłę następnym pokoleniom.

Najważniejszym elementem metody Hellingera było przywołanie ruchu miłości, który z różnych powodów został zatrzymany.

Metoda ustawień systemowych służy odbudowywaniu w rodzinie zerwanych, zazwyczaj na skutek trudnych wydarzeń, więzi pomiędzy jej członkami. Może objawiać się to powtarzającym się losem, podobnymi trudnościami lub schematami (np. samotność, choroby).

Metoda Duchowych Ustawień Systemowych polecana jest osobom,

których problemy są chroniczne, powtarzalne, złożone. Sięga głęboko tam, gdzie nasza świadomość, wiedza nie sięga i wydobywa na światło dzienne wykluczenia, uwikłania.

Ustawienia systemowe stwarzają okazję do wspomagania procesu terapeutycznego osób, które są we własnej psychoterapii i to niezależnie od tego, w jakiej konwencji jest prowadzona.

Efekty ustawienia mogą pojawić się od razu, ale zdarza się, że trzeba czasu. Efektem może być ustąpienie lub zmniejszenie objawów, pojawienie się miłości pomiędzy członkami rodziny, pogodzenie się z tym, co nieuniknione, uzyskanie spokoju wewnętrznego.

Uczestnictwo w warsztatach ustawień systemowych w roli obserwatora (reprezentanta) nawet wówczas, gdy nie posiadamy żadnych trudności i problemów stanowi niezwykłe źródło wzrostu i rozwoju wewnętrznego. Stający w miejsce obcej osoby reprezentant spotyka się z przeżyciami, których być może nigdy by nie doświadczył. Uczestnictwo w rolach innych ludzi dotyka na głębokim poziomie nieświadomości własnych niekiedy trudności, pozwala również na zrozumienie innych ludzi i ich losów, a przez to przyczynia się dalszego rozwoju osobistego.

Informacje organizacyjne:

W warsztatach można wziąć udział pracując nad własnym zgłoszeniem/problemem lub można brać udział w ustawieniach innych osób jako reprezentant.

Jeżeli ktoś przyjmuje leki psychotropowe, proszę o wcześniejszy kontakt.

Zachęcam przed pierwszym własnym ustawieniem do uczestniczenia jako reprezentant/obserwator – pozwala to zapoznać się lepiej z metodą, a za każdym razem jesteśmy bardziej otwarci na pole wiedzące.

Może zdarzyć się, że nie będzie możliwe poprowadzenie ustawienia, kiedy osoba zgłaszająca się nie jest gotowa na przyjęcia pomocy, nie jest emocjonalnie związana ze zgłaszanym problemem. Taka sytuacja nie zwalnia jednak z płatności.

⭐️Cena ustawienia jest jednakowa – niezależnie od czasu jego trwania.

⭐️Obecność obowiązuje na całym warsztacie wszystkich uczestników (ustawiających, reprezentantów / obserwatorów jak i i osoby wspierające). Jest to m.in. praca grupowa.

⭐️Godzina zakończenia warsztatu podana jest orientacyjnie, bowiem przebieg ustawień jest różny i nie da się zaplanować jej z góry.

Rezerwacje i ceny:

www.dobryport.com

-ustawienie własne – 560 zł (zadatek płatny z góry 160 zł, a osoba towarzysząco-wspierająca osobę, która ma własne ustawienie, uczestnictwo na warsztacie ma gratis),

– obserwator i reprezentant – 200 zł, (zadatek płatny z góry 100 zł).

Ilość miejsc na warsztacie jest ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoba prowadząca: mgr Izabela Makowska
Jestem psychoterapeutką integratywną, pedagogiem społecznym, specjalistą ds. public relations, certyfikowanym praktykiem Soul Body Fusion®, a także Instruktorem Choreoterapii i Arteterapii. W 2004 roku poznałam metodę ustawień hellingerowskich, którą włączyłam do swojej praktyki terapeutycznej.
W swojej pracy kieruję się głównie sercem, które „wie”, czuje najwięcej. Uczę ludzi słuchać siebie, swojego wewnętrznego głosu, kontaktu z intuicją i własną mądrością wewnętrzną. Pomagam wracać na własną ścieżkę życia, po to, aby zacząć żyć dla siebie, w zgodzie ze sobą. Dopiero wtedy, kiedy człowiek staje się autentyczny, staje w swojej mocy i sile.
Obecnie prowadzę psychoterapię integratywną indywidualną, warsztaty Duchowych Ustawień Systemowych oraz autorskie warsztaty rozwoju osobistego. W pracy psychoterapeutycznej integruję m.in. podejście psychodynamiczne, systemowe, ericksonowskie; wykorzystuję w pracy techniki mindfulness i hipnozę, psychosomatoterapię, choreoterapię i arteterapię.