Rafał Górniak

Psycholog, praca z emocjami, ciałem i świadomością

Jestem mężczyzną, ojcem, psychologiem. Prowadząc warsztaty i sesje indywidualne, pracuję z emocjami, ciałem i świadomością. Od dziewięciu lat uczestniczę w Kręgach Mężczyzn oraz Kręgach Kobiet i Mężczyzn czerpiących z duchowości rdzennych kultur. Od sześciu lat prowadzę warsztaty dla mężczyzn oraz warsztaty dla kobiet i mężczyzn. W pracy z ludźmi korzystam z wielu metod i narzędzi rozwoju (z psychoterapii Gestalt, Psychologii Zorientowanej na Proces, ustawień rodzinnych) oraz metod pracy z ciałem – ruchem, tańcem, głosem, dotykiem i duchowych metod uzdrawiania opartych na pracy z energią, śpiewie intuicyjnym, odkrywaniu połączenia z własną Duszą.

Moje warsztaty i kursy