Prosta medytacja obfitości – Malgorzata Szwemin

PROSTA MEDYTACJA OBFITOŚCI
Połóż rękę na sercu i zacznij głębiej oddychać: wdech nosem, wydech ustami
poczuj, że wraz ze wdechem napełniasz się wszelkimi potrzebnymi dobrami
z każdym wydechem dzielisz się obfitością z Wszechświatem
wdech zwiększasz stan posiadania, masz coraz więcej, wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych
wydech dzielisz się dobrem z innymi
– kontynuuj przez co najmniej 5 minut.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Przeczytaj też ...